استانداردهای مرجع جهت بررسی خواص کامپوزیتهای پلیمری

معرفی استانداردهای مرجع جهت بررسی خواص کامپوزیتهای پلیمری

در ادامه این مقاله لیست کامل تست های مرجع جهت بررسی خواص محصولات کامپوزیتی را بیان کرده ایم. بررسی کنترل کیفی، شامل سه مرحله (سه سطح) می باشد: سطح 1 (کنترل کیفی مواد خام مصرفی): شامل مواد خام مصرفی مورد استفاده در کارخانه از جمله رزین، الیاف، مواد افزودنی و… می باشد که این موارد می بایست به صورت مستمر توسط واحد بازرسی کیفی کارخانه چک شود. ... ادامه مطلب